ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 16.03 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ พระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายเคียวจิ โคะมะชิ (Mr. Kyoji Komachi) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เฝ้าในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ในวันเดียวกันนี้ เวลา 17.20 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงหล่อพระพุทธรูปศิลปะอู่ทอง ทรงยกฉัตรประดิษฐานเหนือพระประธานประจำอุโบสถ ทรงเปิดแพรคลุมป้ายมณฑป และทรงเป็นประธานพิธีมหาพุทธาภิเษกพระขุนแผนเนื้อดินเผารุ่นรักกัน ณ วัดแค อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2552 เวลา 17.27 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และทอดพระเนตรนิทรรศการ วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี 2552 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา