ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 16.53 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภาคอากาศ และประกาศนียบัตรครูการบิน แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสที่ทรงทำการบินครบ 3,000 ชั่วโมง