สธ.ยะลา ยืนยัน ยาหม่องสมุนไพรสามารถนำไปรักษาโรคชิคุนกุนยาได้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ยืนยัน ยาหม่องสมุนไพรที่ศูนย์วิทยาสาสตร์เพื่อการศึกษายะลาคิดค้นได้ สามารถนำไปรักษาโรคชิคุนกุนยาได้ นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวว่า หลังเกิดการระบาดของโรคชิคุนกุนยาในหลายพื้นที่ในขณะนี้ โดยผู้ป่วยจะปวดบริเวณข้อกระดูก บางรายที่มีอาการรุนแรงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ ดังนั้นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลาจึงได้ค้นพบยาหม่องสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดข้อโรคชิคุนกุนยา และได้มีการนำมาประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วยนั้น ปรากฏว่า ยาหม่องสมุนไพรดังกล่าวสามารถใช้ในการบรรเทาอาการปวดข้อจากโรคชิคุนกุนยาได้จริง ซึ่งในส่วนของผู้ป่วยนอกจากจะใช้ยาแก้ปวด ปวดข้อแล้ว ยาหม่องสมุนไพร ที่ค้นพบ หรือน้ำมันเหลืองก็สามารถนำมาใช้ในการบรรเทาอาการปวดได้ ในส่วนของจังหวัดยะลาตัวเลขล่าสุดของผู้ป่วยทั้งหมด 2,280 ราย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ติดตามผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้ามาในระบบ สาธารณสุข โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไปซื้อยาจากร้านขายยา และผู้ที่ไปรักษาที่คลินิก โดยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ได้ออกไปสำรวจค้นหาว่ามีใครบ้างที่ป่วยเป็นโรคชิคุนกุนยา ซึ่งข้อมูลที่รายงานเป็นข้อมูลที่ส่วนหนึ่งมารักษาที่สถานบริการของรัฐ อีกส่วนหนึ่งได้จากการออกไปสำรวจพื้นที่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า ในส่วนของผู้ป่วยบางรายที่นำน้ำมะพร้าวมาผสมกับยาเขียวใช้ดื่มเพื่อบรรเทาอาการจากโรคชิคุนกุนย่านั้น ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ในการรักษาโรคได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ยาหม่องสมุนไพร และน้ำมันชนิดอื่น ๆ ที่เคยในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยทั้งหลายสามารถนำไปใช้ได้