วอนนายจ้าง เร่งต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวจนถึง 30 มิ.ย.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จัดหางานจังหวัดตราด วอนนายจ้างเร่งมาต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวจนถึง 30 มิ.ย.นี้ นางสาววิภา ยุชัย จัดหางานจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ขอให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดอายุที่ 30 มิถุนายน 2552 ไปทำการรับต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่างด้าวตลอด 30 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 16.30 น. ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยก่อนที่จะดำเนินการพาแรงงานต่างด้าวมาต่ออายุใบอนุญาตทำงาน จะต้องพาแรงงานต่างด้าวเหล่านั้นไปดำเนินการตรวจโรคก่อนที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดหรืออำเภอ พร้อมนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องและค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต จำนวน 1,900 บาทมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวมาต่ออายุใบอนุญาตทำงานแต่เนิ่น ๆ เนื่องจากหากใกล้วันที่ 30 มิ.ย. 52 อาจรอคิวนาน อย่างไรก็ตาม วันแรกของการต่ออายุใบอนุญาตทำงานมีนายจ้างพาแรงงานต่างด้าวมายื่นต่อใบอนุญาตทำงานทั้งสิ้น 84 ราย ยื่นเปลี่ยนนายจ้าง 18 ราย โดยเมื่อช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมาจังหวัดตราดมียอดรวมแรงงานต่างด้าวทั้งสิ้น 4,974 ราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง