สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด เชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการ Rainbow Project

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด เชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการ Rainbow Project นายสมหมาย เพชรประพันธ์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปรึกษาธุรกิจขึ้น ในแต่ละจังหวัด เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค์ของการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ที่ประกอบการธุรกิจอยู่แล้ว และดำเนินงานจัดทำโครงการ Rainbow Project โดยมีวัตถุประสงค์ในการรับสมัครกลุ่มผู้ว่างงานและผู้สนใจจะเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจ 7 ประเภท อันประกอบด้วย ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจขายตรง ธุรกิจการตลาดแบบตรง ธุรกิจสีเขียว ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ และแหล่งการค้าแห่งใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการมีอาชีพ ต้องการทำธุรกิจและช่วยเหลือธุรกิจให้มีตลาดและแหล่งระบายสินค้าจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจ สามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด เลขที่ 322/1 หมู่ 5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3951-1530 ในวันและเวลาราชการ