เทศบาลจันทบุรีร่วมกับชมรมสองล้อจันทบูรณ์จัดประกวดรถคลาสสิค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองจันทบุรีร่วมกับชมรมสองล้อจันทบูรณ์ จัดประกวดรถจักรยานยนต์ คลาสสิค ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปะบนท้องถนน เทศบาลเมืองจันทบุรีร่วมกับชมรมสองล้อจันทบูรณ์ จัดการประกวดรถคลาสสิค ครั้งที่ 1 ที่ ลานกีฬาหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี โดยจัดการประกวดภายใต้ชื่อ ชมรมสองล้อจันทบูรณ์ ที่ผ่านมาในจังหวัดจันทบุรีมีชมรมอยู่ประมาณ 10 กลุ่ม การไปร่วมงานประกวดรถคลาสสิคทั่วไปที่ทางชมรมอื่นจัดขึ้น โดยเริ่มก่อตั้งชมรมอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา และประกาศชมรมรถคลาสสิคขึ้น เพื่อให้ชมรมอื่นที่เคยร่วมงานได้รับทราบ จึงเป็นที่มาในการจัดประกวดรถคลาสสิค งานรวมพลคนสองล้อ ครั้งที่ 1 ซึ่งนายบวร วรรณวิจิตร ประธานชมรมสองล้อจันทบูรณ์ กล่างถึงการจัดงานครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบง่าย เน้นความสามัคคี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรถโบราณ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่ออนุรักษ์รถโบราณให้คงอยู่ โดยผู้เข้าร่วมงานประกวดรถคลาสสิค งานรวมพลคนสองล้อ ครั้งนี้มีไม่ต่ำกว่า 300 คัน การประกวดได้แบ่งรุ่นเป็น 7 ประเภท คือ รุ่นรถครอบครัวไฟตั้ง รุ่นรถครอบครัวไฟตก รุ่นรถผู้ชายสูบเดียว รุ่นรถผู้ชายสองสูบ รุ่นรถสกูตเตอร์ รุ่นรถล้อเล็ก และรุ่นรถชาลี