ก.วิทย์ฯ เปิดบริการข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออสวันแรกแล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดบริการข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออสวันแรกแล้ว พร้อมนำร่องใช้ประโยชน์เสริมศักยภาพด้านความมั่นคง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. เปิดให้บริการข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออส ให้กับผู้ใช้ประโยชน์เป็นวันแรกแล้ว เบื้องต้นจะเน้นใช้ประโยชน์จากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของไทย จัดทำโครงการนำร่องการใช้ประโยชน์ในภาคใต้ เพื่อสร้างความมั่งคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยจะใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมธีออสสำรวจภูมิประเทศ อาทิ แม่น้ำ บ้านเรือน สำมะโนครัวประชากร ซึ่งจะทำให้ทราบความเคลื่อนไหวของชุมชนในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของกลุ่มอาชญากร ทั้งนี้ คาดว่าจะนำร่องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใน 1-2 เดือน นอกจากนี้ จะนำดาวเทียมธีออสไปใช้ประโยชน์สำรวจพื้นที่น้ำท่วม น้ำแล้ง และพื้นที่การเกษตร รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร สทอภ. กล่าวว่า จะเน้นการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมธีออส ภายในประเทศเป็นหลัก โดยขณะนี้ร่วมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจัดทำข้อมูลด้านป่าไม้ พื้นที่ไฟป่า นอกจากนี้ ล่าสุดยังมีกว่า 10 ประเทศที่สนใจขอรับบริการ โดยมี 7 ประเทศอยู่ระหว่างติดตั้งสถานีรับสัญญาณภาพจากดาวเทียมธีออส อาทิ สวีเดน เปรู ฝรั่งเศสได้จัดส่งผู้แทนมาหารือถึงการใช้ประโยชน์ในวันนี้แล้ว