กทม.จับมือ บ.คอมมี่ฯ ตั้งกล่องรับแบตเตอรี่ไปกำจัดอย่างถูกวิธี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท คอมมี่ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด จัดโครงการ Think Better Think Cool เพื่อตั้งกล่องรับแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือจากประชาชน ไปกำจัดอย่างถูกวิธี นายประกอบ จิรกิติ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงโครงการ Think Better Think Cool ว่า เป็นการร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับบริษัท คอมมี่ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ที่จะร่วมรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือออกจากขยะทั่วไป โดยจะมีกล่องรับจากบริษัท คอมมี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ตั้งไว้ตามจุดต่างๆของกรุงเทพมหานคร เช่น บริเวณหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ รวมกว่า 1,000 กล่อง เพื่อนำแบตเตอรี่ดังกล่าวไปกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้สารเคมีอันตรายที่มีในแบตเตอรี่ปนเปื้อนในดิน น้ำ และอากาศ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า ในแต่ละปี จะมีขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทแบตเตอรี่โทรศัพท์ประมาณปีละ 9,000 ตัน หากไม่ได้รับการกำจัดที่ถูกวิธี จะเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม และอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงเป็นโครงการที่แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง