รมว.พม. ย้ำให้ อปท.จ่ายเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ห้ามกักเงินไว้เพื่อหวังผลทางการเมือง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ห้ามกักเงินไว้เพื่อหวังผลทางการเมือง นายอิสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงความคืบหน้าของการดำเนินโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ว่า อีกไม่นานจะมีการเลือกตั้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้นายก อบต.บางแห่งกักเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้ แล้วรอจ่ายช่วงใกล้เลือกตั้ง เพื่อหวังคะแนนเสียง แต่แท้จริงแล้วเป็นเงินโครงการของรัฐบาล และขณะนี้ได้มีการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ ดังนั้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุตามระเบียบได้ทันที นายอิสระ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งอาจล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่างการทำฎีกาเบิกเงิน ซึ่งกำลังพิจารณาถึงวิธีการที่จะทำให้ดำเนินการได้เร็วขึ้น