รมว.พม. ระบุ พบ 3 ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุ พบ 3 ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน หากทุกฝ่ายให้ความสำคัญจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ นายอิสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า จากการประชุมสภาเด็กและเยาวชนทั้ง 4 ภาค มีข้อสรุปของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน 3 ประเด็นหลัก คือ ปัญหาจากครอบครัว ซึ่งคนในครอบครัวต้องให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสถานศึกษาต้องร่วมมือกันเพื่อหาทางแก้ปัญหา และปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ขณะนี้กระทรวงกการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำลังร่างโครงการคุณแม่วัยใส เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นายอิสระ กล่าวย้ำว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนนั้น หากทุกฝ่ายมีความตั้งใจ และให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา จะทำให้เด็กและเยาวชนหลุดพ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน