ศธ.เตรียมจัดตั้ง มศว ตาก เพื่อจัดการศึกษาบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก เพื่อจัดการศึกษาบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง เทิดพระเกียรติในวาระ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2554 วันนี้ (30 พ.ค.52) นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวในการประชุมสร้างพลังความร่วมมือสู่การสร้างโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จังหวัดตาก ที่ศูนย์ประชุมเทศบาลเมืองแม่สอดว่า ได้เตรียมจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก ขึ้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อจัดการศึกษาบนฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสร้างพลังความร่วมมือของคนในท้องถิ่น ให้นักศึกษาที่ด้อยโอกาส ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา ที่เหมาะสมกับความเป็นอยู่ เพื่อจะได้มีอาชีพที่มั่นคงในพื้นที่ ไม่ย้ายถิ่นฐาน รวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติในวาระ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2554 ด้านศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า มศว ตาก จะเปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการภูมิสังคม ที่สอดคล้องกับความจริง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า โดยคาดว่า จะเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2554