ม.อ.ปัตตานี จัดงานวันกัลยาณิวัฒนา น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) จัดงานวันกัลยาณิวัฒนา น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล คงทอง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า "วันกัลยาณิวัฒนา เป็นวันสำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ได้รับพระอนุญาตให้จัดงาน "วันกัลยาณิวัฒนา จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่ปี 2550 จึงกำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ตรงกับวันททรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเป็นชื่อสถาบัน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2543 การจัดงานวันกัลยาณิวัฒนาในปีนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีต่อ ม.อ.ปัตตานี โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การปาฐกถาพิเศษเทิดพระเกียรติ การบรรเลงดนตรีคลาสสิค ประกวดศิลปกรรมเด็กเทิดพระเกียรติ นิทรรศการผลงานการประกวดภาพถ่ายเทิดพระเกียรติ นิทรรศการศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจจากกระทรวงวัฒนธรรม และนิทรรศการศิลปกรรมไทย มาเลเซีย ตลอดจน นิทรรศการที่น่าสนใจอื่น ๆ โดยนายชวหลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะอุปนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ พสกนิกรชาว จ.ปัตตานี จัดงาน "ราตรีวันกัลยาณิวัฒนา ในวันเดียวกัน ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ในงานมีการบรรเลงดนตรีคลาสสิค สำหรับนิทรรศการทั้งหมดจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 31 ส.ค.52 ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการได้ในวันและเวลาราชการ ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี ผู้ประสงค์เข้าชมเป็นหมู่คณะฯ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร.0-7333-1250