สสจ.ชัยภูมิ สำรวจสมุนไพรเพิ่มทางเลือกใช้รักษาโรค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จับมือกับหมอพื้นบ้าน สำรวจสมุนไพรในพื้นที่ นำมาวิจัย เพื่อให้ได้ยารักษาโรคอย่างมีคุณภาพ เพิ่มทางเลือกในการใช้ยารักษาโรค โดยในพื้นที่ภูกระแต อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งมีสมุนไพรนานาชนิดที่ใช้รักษาโรคได้ โดยเฉพาะที่ป่าชุมชนบ้านหามแห ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ซึ่งมีพื้นที่กว่า 700 ไร่ สภาพป่าทั่วไป จะเป็นป่าเต็งรัง ชาวบ้านจะช่วยกันรักษาสภาพป่าไม้ ไม่ให้ใครบุกรุกเข้าไปลักลอบตัดไม้หรือล่าสัตว์ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหามแห จะมีพืชสมุนไพรนานาชนิดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากกว่า 100 ชนิด ซึ่งชาวบ้านจะใช้สมุนไพรเหล่านั้นมาใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บมาช้านาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับชมรมหมอพื้นบ้านจังหวัดชัยภูมิ หน่วยพิทักษ์ป่าไม้ในพื้นที่และองค์กรเอกชน ออกสำรวจวิจัยสมุนไพรที่เกิดในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหามแห สิ่งที่พบจะมีสมุนไพรนานาชนิดที่ใช้รักษาโรคนานาชนิดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นนับร้อยชนิด ไม่ว่าจะเป็นโด่ไม่รู้ล้ม , กระทกรก , กาหลง , หนามแท่ง, เฟินนาคราช มะนาวโห่ , ผักไทรโคก ซึ่งพืชสมุนไพรเหล่านี้จะมีสรรพคุณใช้รักษาโรคที่แตกต่างกันออกไป นางสาวเกณิกา หวะสุวรรณ นักวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ บอกว่า ในการออกสำรวจพืชสมุนไพรครั้งนี้ นอกจากจะต้องการทราบจำนวน ชนิดของสมุนไพรในพื้นที่ว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใดแล้ว ยังจะมีการเก็บตัวอย่างสมุนไพรแต่ละชนิด ไปสกัดตรวจหาสรรพคุณในการรักษาโรค เพื่อที่จะได้ยาสมุนไพรใช้รักษาโรคที่ปลอดภัย มีคุณภาพในการรักษาโรค เพิ่มทางเลือกในการรักษาโรคและอาการเจ็บป่วย นอกจากการใช้ยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ด้านนายสมาน นราพล หมอพื้นบ้านในพื้นที่หนองข่า กล่าวว่า ตนเองได้เรียนรู้การใช้ยาสมุนไพรรักษามาแล้วกว่า 15 ปี โดยจะรับรักษาผู้เจ็บป่วยที่บ้านของตนเอง ผู้ที่มารักษาจะมีทั้งอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย จำพวกปวดหัว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ข้อพลิก จนถึงโรคเบาหวาน ซึ่งในการสำรวจเพื่อนำสมุนไพรไปวิจัยครั้งนี้ จะเป็นผลดีต่อการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคเป็นอย่างมาก