ศูนย์อุตุฯ ภาคเหนือ เตือนประชาชนระวังภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ช่วง 1-2 วันนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณเสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในช่วง 1-2 วันนี้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศระยะนี้ว่า ร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ยังคงทำให้ภาคเหนือมีฝนตกชุก และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้ในช่วงวันที่ 29-31 พ.ค. 2552 หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 1-4 มิ.ย. ร่องความกดอากาศต่ำจะเลื่อนกลับขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปได้อีก สำหรับชาวสวนไม้ผลควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได้ในสภาพอากาศชื้นแฉะเช่นนี้ โดยกำจัดวัชพืช ดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นภายในพื้นที่เพาะปลูก สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน ควรสำรองน้ำไว้ให้เพียงพอแก่พืชสำหรับช่วงการเจริญเติบโตในระยะต่อไปซึ่งอาจมีปริมาณฝนน้อย