รพ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการ "โรงพยาบากาฬสินธุ์ ปลอดบุหรี่ 10%

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จัดโครงการ "โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ปลอดบุหรี่ 100% เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ นำไปสู่การประกาศเป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% วันนี้ (29 พ.ค.52) นายแพทย์สมปอง เจริญวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ปลอดบุหรี่ 100% ที่บริเวณห้องโถงตึกผู้ป่วยนอกใหม่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ซึ่งกลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ตลอดจน ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่และประชาสัมพันธ์นโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% ประชาสัมพันธ์คลินิกอดบุหรี่ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ แพทย์หญิงหทัยวัน สนั่นเอื้อ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าปัจจุบันทั่วโลกมีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 1,100 ล้านคน หรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของประชากรที่เป็นผู้ใหญ่ มีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ประมาณ 5 ล้านคน หรือวันละ 13,000 คน สำหรับประเทศไทยจากการสำรวจพบว่ามีผู้สูบบุหรี่ประจำ 9.6 ล้านคน เป็นชายมากกว่าหญิง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้สูบบุหรี่มากที่สุด โดยจังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้สูบบุหรี่เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ เพื่อแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดการบริโภคยาสูบ และเป็นการร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ภายในงานมีการจัดนิทรรศการความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ การประกวดวาดภาพบ้านในฝันของหนูที่ไร้ควันบุหรี่ การเดินรณรงค์ของเจ้าหน้าที่ นักเรียน ไปรอบเขตโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ให้ประชาชน ญาติผู้ป่วยได้รับรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่