สสจ.ชุมพร ร่วมกับนักเรียน นักศึกษา รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นักเรียน นักศึกษา ของโรงเรียนในจังหวัดชุมพร ร่วมนเดินรณรงค์ต่อต้านวันงดสูบบุหรี่โลก วันนี้ (29 พ.ค.52) ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพร นางกำธร กำภู ณ อยุธยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร เป็นประธานในงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจโทษพิษภัยและผลกระทบจากการสูบบุหรี่ รวมทั้งให้สังคมตระหนักถึงอันตรายของการได้รับควันบุหรี่คนที่สอง และการใช้สิทธิของตนเองที่จะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ โดยเฉพาะสถานที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และรณรงค์ให้กลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป มีค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ รวมทั้งเกิดการรับรู้และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง นอกจากภายในงานยังได้จัดกิจกรรมอื่นๆ อีก เช่น การแสดงของนักเรียน นักศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัลบนเวที การจัดบูธนิทรรศการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้อีกด้วย สำหรับสถานการณ์อัตราการสูบบุหรี่ในจังหวัดชุมพร นางกำธร กล่าวว่า การสูบหรี่ของประชากรในจังหวัดชุมพร อายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นเพศชาย มีมากถึงร้อยละ 26.40 สูงกว่าระดับประเทศ คือ ร้อยละ 22.47 และสูงเป็นอันดับ 1 ของเขต 11 ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่ากลัวและแสดงให้เห็นถึงเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่เป็น และติดบุหรี่อย่างหนัก มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ