กกต. จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องพรรคการเมืองและเลือกตั้ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กกต. จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องพรรคการเมืองและเลือกตั้งสู่ประชาชนเกาะช้าง ที่ห้องประชุมโรงแรมคลองพร้าวรีสอร์ท ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการพรรคการเมือง เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาตามโครงการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดจัดขึ้น ภายหลังเปิดการสัมมนา นางสดศรี สัตยธรรม กล่าวว่า การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้งสู่ประชาชน ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งนอกเหนือจากการจัดการเลือกตั้ง ทาง กกต. จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้กับ กกต.ประจำจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศจัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้รับความรู้ในเรื่องดังกล่าวทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ประชาชนและสื่อมวลชน สำหรับการจัดโครงการนี้มีหัวข้อการบรรยายประกอบด้วย พรรคการเมืองกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง