จ.ร้อยเอ็ด จัดงาน วันนัดพบแรงงาน มีตำแหน่งงานมากกว่า 3,000 อัตรา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงาน "วันนัดพบแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2552 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด มีตำแหน่งงานมากกว่า 3,000 อัตรา เช้าวันนี้ (29 พ.ค.52) เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด นายชิดพงษ์ ฤทธิ์ประศาสน์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน วันนัดพบแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2552 โดยมีนายประจักษ์จิตต์ อภิวาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการจัดงาน "วันนัดพบแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2552 วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2552 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคนหางาน ผู้ว่างงาน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้สมัครงานกับนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการโดยตรง รวมทั้งจะได้มีโอกาสเรียนรู้โลกอาชีพต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษา และเป็นแนวทางประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน และปัญหาการว่างงานของประชาชนชาวร้อยเอ็ดอีกทางหนึ่ง ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การรับสมัครงานของนายจ้างในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดใกล้เคียง กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 88 ราย ตำแห่งงานว่างกว่า 3,000 อัตรา การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติการสาธิตอาชีพอิสระกว่า 30 อาชีพ การแนะนำปรึกษาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพจากสถาบันการเงิน การรับลงทะเบียนผู้ประสงค์ จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ การให้คำปรึกษาด้านแรงงาน นิทรรศการกิจกรรมจากหน่วยงานกระทรวงแรงงาน ราชการต่างๆ นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงจากค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด นายชิดพงษ์ ฤทธิ์ประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาการว่างงาน การถูกเลิกจ้าง เป็นการช่วยให้ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ และมีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ ซึ่งได้รับวามร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน จากนั้นประธานในพิธีได้จับฉลาก มอบรางวัลให้ผู้มาร่วมงาน ท่ามกลางผู้สนใจร่วมงานจำนวนกว่า 2,000 คน