ผู้ป่วยไข้เลือดออก พุ่งกว่า 1,500 ราย ใน 1 สัปดาห์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ป่วยไข้เลือดออก พุ่งกว่า 1,500 ราย ใน 1 สัปดาห์ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข เร่งทุกให้พื้นที่รณรงค์ประชาชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายให้สิ้นซาก ทุกๆ 7 วัน ตลอดช่วงฤดูฝนนี้ นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เดินทางไปมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. ที่อำเภอเขาค้อ อำเภอเมือง อำเภอหล่มเก่า อำเภอน้ำหนาว และอำเภอหล่มสัก เพื่อควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ โดยขอให้ อสม.เร่งให่ความรู้กับประชาชนลดความตื่นตระหนกของประชาชนหลายโรค ทั้งโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดในต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya Fever) โดยเฉพาะโรคไ้เลือดออก ที่เป็นปัญหามาทุกปี ซึ่งหากประชาชนที่ป่วยไม่มีความรู้ ไปหาหมอไม่ทันอาจทำให้เสียชีวิตได้ ทั้งนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปีนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 23 พฤษภาคม 2552 มีผู้ป่วยทั่วประเทศ 11,094 ราย เสียชีวิต 12 ราย เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มประชากรทุก 1 แสนคน จะมีคนป่วยไข้เลือดออกเกือบ 18 คน เมื่อแยกพื้นที่การระบาด พบว่า ภาคกลางพบผู้ป่วยมากที่สุด 4,900 ราย เสียชีวิต 7 ราย รองลงมา คือ ภาคใต้ พบผู้ป่วย 3,211 ราย เสียชีวิต 3 ราย ภาคเหนือพบผู้ป่วย 1,688 ราย เสียชีวิต 2 ราย และภาคอีสานพบผู้ป่วย 1,295 ราย ไม่มีเสียชีวิต โดยในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้มีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ 1,543 ราย ด้านนายแพทย์สมชัย นิจพานิช รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่พบกว่าร้อยละ 85 ถูกยุงลายที่อยู่ในบ้านกัด หากคนในบ้านป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก และถูกยุงลายกัด ก็มีโอกาสทำให้คนอื่นๆป่วยได้เช่นกัน โดยหลังรับเชื้อประมาณ 5-8 วัน จะเกิดอาการป่วย มีไข้สูงเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน และไข้สูงติดต่อกัน 2-7 วัน เช็ดตัวหรือกินยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลดลง มักจะไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ในเด็กโตอาจบ่นปวดศีรษะ ปวดรอบกระบอกตา และมีคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร หน้าแดง อาจพบจุดเลือดที่ผิวหนัง ขอให้นึกถึงโรคไข้เลือดออก ให้รีบพาไปพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง