เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางปิดเส้นทางเข้า-ออก น้ำตกทีลอซู 1 มิ.ย.-31 ต.ค.52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ประกาศปิดเส้นทางเข้า-ออก น้ำตกทีลอซู ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2552 นายประสิทธิ์ กรรณสูต หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก เปิดเผยว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จะทำการปิดเส้นทางเข้า-ออก น้ำตกทีลอซู จากหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยหนองหลวงถึงน้ำตกทีลอซู ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน การเข้า-ออกน้ำตกต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ และต้องพันโซ่ที่ล้อ จึงจะสามารถเดินทางเข้า-ออกได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เส้นทางชำรุดเสียหาย ดังนั้นเพื่อเป็นการถนอมเส้นทาง ให้สภาพป่าตลอดเส้นทางเข้า-ออก และบริเวณน้ำตกทีลอซู ได้รับการพักฟื้น สัตว์ป่าสามารถอาศัยหากินและขยายพันธุ์ได้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จึงขอปิดเส้นทางเข้า-ออกโดยรถยนต์ จากหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยหนองหลวงถึงน้ำตกทีลอซู ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2552 รวมระยะเวลา 5 เดือน ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเข้าไปชม หรือทัศนศึกษาธรรมชาติที่น้ำตกทีลอซูในช่วงดังกล่าว สามารถใช้เส้นทางเดินเท้าเป็นเส้นทางเข้า-ออกไปยังบริเวณน้ำตกทีลอซูได้