สธ.ผุดโครงการพัฒนาพระสุขภาพดีต้นแบบสุขภาพ หลังพบพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศมีสุขภาพดีไม่ถึงครึ่ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข เริ่มโครงการพัฒนาพระสุขภาพดีต้นแบบสุขภาพ ถ่ายทอดให้พระสงฆ์ดูแลสุขภาพซึ่งกันและกัน เพื่อลดการเจ็บป่วยในเบื้องต้น หลังตรวจพบพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 20,000 รูปมีสุขภาพดีไม่ถึงครึ่ง นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีถวายประกาศนียบัตรพระภิกษุที่เป็นแกนนำเครือข่ายด้านสุขภาพในวัด จำนวน 110 รูป จาก 13 จังหวัดภาคใต้ ในโครงการถ่ายทอดและฟื้นฟูองค์ความรู้เรื่องสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ที่ห้องประชุมวัดพระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเดียวในไทยและในโลกที่ดูแลรักษาพระภิกษุที่เจ็บป่วยโดยเฉพาะ โดยนายวิทยา กล่าวว่า จากการสำรวจสุขภาพพระครั้งล่าสุดในปี 2551 จำนวนทั้งหมด 24,445 รูป ครอบคลุมทั้ง 4 ภาค พบว่ามีพระที่มีสุขภาพดี เพียงร้อยละ 49 ดีที่สุดในภาคเหนือร้อยละ 77 ส่วนร้อยละ 51 ที่พบป่วยและมีสิ่งผิดปกตินั้น ร้อยละ 28 พบเป็นโรคเรื้องรัง ซึ่งโรคที่พระภิกษุเข้ารักษาตัวมากที่สุด คือ คือ เบาหวาน ปีละกว่า 3,000 ราย ที่เหลืออีกร้อยละ 24 มีความผิดปกติที่หากไม่แก้ไข ก็จะกลายเป็นผู้ป่วยใหม่ทันที คือมีไขมันในเลือดสูงร้อยละ 18 รองลงมาคือโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 6 โรคเบาหวานร้อยละ 5 โรคอ้วนร้อยละ 3 โรคหัวใจและหลอดเลือดร้อยละ 2 และโรคถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรังร้อยละ 2 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โรงพยาบาลสงฆ์ ได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์สุขภาพประจำวัด สำหรับเป็นสถานที่ดูแลสุขภาพเบื้องต้นของพระสงฆ์ภายในวัดและวัดใกล้เคียง รวมทั้งเป็นสถานที่พักฟื้นเมื่ออาพาธ หลังกลับจากโรงพยาบาล เชื่อมเป็นเครือข่ายสายสัมพันธ์ระหว่างวัดกับโรงพยาบาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม ดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 มีเป้าหมาย 81 วัดทั่วประเทศ และจนถึงขณะนี้ได้จัดตั้งศูนย์สุขภาพในวัดแล้ว 114 แห่ง โดยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 26 ศูนย์ และต่างจังหวัด 98 ศูนย์