เทศบาลตำบลสลกบาตร เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลตำบลสลกบาตร จังหวัดกำแพงเพชร เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน นายจรูญ วิไลภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2552 ซึ่งกำหนดจัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี จังหวัดกำแพงเพชรได้เลือกพื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรีเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่อาศัยอยู่และในบริเวณใกล้เคียงของจังหวัดกำแพงเพชร และยังเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน หรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ภายในงานมีกิจกรรมและนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การเดินรณรงค์ การขี่จักรยานแรลลี่ การตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การประกวดวาดภาพระบายสี การแจกพันธุ์กล้าไม้ การแสดงผลงานและการแสดงของนักเรียนด้านบันเทิงอีกมากมาย