สธ. เผย 5 เดือนแรกปีนี้ พบผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาแล้ว 22,276 ราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุขเผย 5 เดือนแรกปีนี้ พบผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยาแล้ว 22,276 ราย ขอความร่วมมือประชาชนใส่ใจกำจัดลูกน้ำและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งในบ้านและในสวนทุก 7 วัน นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ จ.พัทลุง เปิดการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคชิคุนกุนยา ที่จังหวัดพัทลุง โดยนายวิทยาระบุสถานการณ์การระบาดของโรคชิคุนกุนยาไทยขณะนี้น่าห่วง เพราะพบการระบาดอย่างต่อเนื่องจากภาคใต้ตอนล่าง มาภาคใตตอนบน อย่างรวดเร็ว ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 27 พฤษภาคม 2552 พบผู้ป่วยแล้ว 22,276 ราย ใน 28 จังหวัด แต่ยังไม่ผู้เสียชีวิต สำหรับจังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุดคือ จ.สงขลา 9,078 ราย รองลงมาคือ จ. นราธิวาส 7,011 ราย ปัตตานี 2,942 ราย ยะลา 2,107 ราย ตรัง 681 ราย พัทลุง 163 ราย และสตูล 126 ราย นอกจากนี้ ยังเริ่มพบผู้ป่วยในภาคใต้ตอนบนที่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราชด้วย สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคชิคุนกุนยา สามารถทำได้หากได้รับความร่วมมือ จากประชาชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งในบ้านและในสวน โดยเฉพาะสวนยาง ทุก 7 วัน เพื่อไม่ให้ยุงวางไข่ เนื่องจากยุงลายที่เป็นพาหะจะอาศัยอยู่ตามกะลา ยางรถยนต์ บริเวณในสวน โดยเฉพาะสวนยางใน 14 จังหวัดภาคใต้ จะช่วยป้องกันทั้งโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ได้อย่างแน่นอน