อัฟกานิสถานรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอแก่เด็กทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาลอัฟกานิสถานรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอแก่เด็กหลายล้านคนทั่วประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ อย่างไรก็ตามปัญหาความปลอดภัยถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญของบรรดาอาสาสมัครที่ร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้อัฟกานิสถานเป็นหนึ่งใน 4 ประเทศ รวมถึงอินเดีย ไนจีเรีย และ ปากีสถาน ที่ยังคงมีการระบาดของเชื้อโปลิโออย่างรุนแรง.