แพทย์ เผยผลวิจัยพบการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ลดเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีได้กว่าร้อยละ 50-60

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

แพทย์ เปิดเผยผลวิจัยพบการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ลดเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีได้กว่าร้อยละ 50-60 นพ.อนุพงศ์ ชิตวรากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้อง- กัน กรมควบคุมโรค กล่าวในงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 12 ที่จัดขึ้น ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี เปิดเผยถึงวิจัยที่ทำร่วมกับสหรัฐอเมริกา พบการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย สามารถลดความเสี่ยงการติดเชื้อเอชไอวีได้ร้อยละ 50-60 เนื่องจากผิวหนังบริเวณนี้ จะมีต่อมซึ่งจะสร้างสารที่เรียกว่า smegma หรือขี้เปียก จะมีลักษณะเป็นขุย ขาวๆ หากมีหนังหุ้มไม่สามารถเปิดออกล้างได้ จะทำให้สารดังกล่าวคั่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดกลิ่น การติดเชื้อ รวมเกิดมะเร็งที่องคชาติได้ การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ผู้ขลิบจะลดโอกาสเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส แผลริมอ่อน และลดความเสี่ยงของมะเร็งองคชาติ และถ้าหากขลิบในเด็กทารก ก็จะลดโอกาสเกิดการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะในเด็กได้ด้วย ผู้หญิงที่เป็นคู่ของผู้ชายที่ขลิบจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และลดอัตราเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกด้วย