วธ.จัดทำภาพไตรภูมิ หนังสือไตรภูมิกถา ถวายในหลวง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำภาพไตรภูมิ หนังสือไตรภูมิกถา ศิลปะสมัยรัชกาลที่ 9 ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สืบทอดปรัชญาความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงการจัดทำโครงการสร้างสรรค์ภาพไตรภูมิ สมัยรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งการสร้างสรรค์ภาพไตรภูมิ สมัยรัชกาลที่ 9 นี้ ทางคณะทำงานจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาในปี 2554 ซึ่งเป็นภาพไตรภูมิที่อิงของเดิมตั้งแต่สมัยสุโขทัย และอยุธยา แต่จะมีลักษณะพิเศษ มีขนาดใหญ่กว้าง 4 เมตร ยาว 16 เมตร โดยนำเหตุการณ์ปัจจุบันมาเชื่อมโยงกับเรื่องของไตรภูมิ ใช้จิตรกรในการวาดภาพกว่า 20 คน คาดว่าแล้วเสร็จในเวลา 1 ปี ทั้งนี้สถาบันการศึกษา หรือ โรงเรียนต่างๆ สามารถเข้าชมการสร้างสรรค์งานดังกล่าว ได้ที่หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า นอกจากนี้ ยังมีการจัดพิมพ์หนังไตรภูมิกถา ฉบับรัชกาลที่ 9 เป็น 2 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ เพื่อนำไปแจกตามสถาบันการศึกษาทั่วประเทศอีกด้วย ด้าน ศ.ปรีชา เถาทอง ศิลปินชั้นเยี่ยม กล่าวว่า ศิลปินจะนำภาพเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันมาบรรจุ ในไตรภูมิ สะท้อนถึงปรัชญา ความเชื่อที่มาแต่โบราณกาลในเรื่องนรก สวรรค์ บาปบุญคุณโทษ จริยธรรมของคนในสังคมโดยยึดรูปแบบไตรภูมิฉบับดั้งเดิม แต่ปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และถ่ายทอดภาษาที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจง่ายขึ้นจากฉบับดั้งเดิม โดยการวาดภาพนั้นจะอิงแนว 3 มิติ มีลักษณะภาพสะท้อนเงาเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะในรัชกาลปัจจุบัน