สนช.จับมือ ภาคเอกชน พัฒนาสมุนไพรไทยคาวตอง เสริมภูมิคุ้มกัน-ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ ภาคเอกชน พัฒนาสมุนไพรไทยคาวตองทางเลือกใหม่เสริมภูมิคุ้มกัน-ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ดร.ศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อป้องกันการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างมาก ดังนั้น จึงได้ร่วมกับภาคเอกชน คือ รศ.ดร.นพ.กำพล ศรีวัฒนกุล ประธาน บริษัท ไบโอคอนซัลท์ จำกัด และเลขาธิการชมรมวิทยาการเซลล์บำบัดแห่งประเทศไทย วิจัยและพัฒนาสมุนไพรคาวตอง หรือภูคาว พืชสมุนไพรที่พบมากทางภาคเหนือ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เนื่องจากการศึกษาของนักวิจัยชาวต่างชาติพบว่าสารสกัดของคาวตองมีคุณสมบัติต้านเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส รวมทั้งอาจใช้ยับยั้งเชื้อมะเร็งได้ นอกจากนี้ ยังได้ทำการศึกษาว่าคาวตองจะสามารถนำมาต้านไวรัสหวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่กำลังระบาดอยู่ขณะนี้หรือไม่ โดยจะต้องมีข้อมูลทางวิชาการมารองรับก่อนจะนำไปพัฒนาเป็นยาต้านเชื้อไวรัสต่อไป คาดว่าใช้เวลาการวิจัยและพัฒนาประมาณ 2 ปี รศ.ดร.นพ.กำพล ศรีวัฒนกุล ประธาน บริษัท ไบโอคอนซัลท์ จำกัด กล่าวว่า ได้เตรียมหารือกับ กระทรวงสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาคุณสมบัติของคาวตอง ว่า สามารถนำมาพัฒนาเป็นยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ในต้นเดือนมิถุนายนนี้จะหารือกับกลุ่มแพทย์จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นอกจากนี้ จะศึกษาสมุนไพรตัวอื่นๆ เช่น กวาวเครือขาว ว่านชักมดลูกและตังกุย โดยจะนำมาผสมผสานเป็นสูตรยาพิเศษสำหรับลดภาวะวัยทอง และทำให้ผิวพรรณมีน้ำมีนวล