ผู้ว่าฯ แพร่ มอบโล่แก่ผู้ชนะการประกวดตั้งชื่อถนนตัดใหม่สาย (ช5)

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบโล่แก่ผู้ชนะการประกวดตั้งชื่อถนนตัดใหม่ สาย (ช5) สายเลี่ยงเมืองจากถนนยันตรกิจโกศลข้างศูนย์อีซูซุ ไปยังถนนสายแพร่-อำเภอลอง นายรังสรรค์ ขำแจง ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการตัดสินการประกวดชื่อถนนตัดใหม่สาย (ช5) เลี่ยงเมืองจากถนนยันตรกิจโกศล ข้างศูนย์อีซูซุ ไปยังถนนสายแพร่-ลอง ได้คัดเลือกชื่อถนนว่า ถนน "พญาพล เนื่องจาก ปู่พญาพล เป็นผู้นำในการสร้างเมืองพล เมื่อ พ. 1371 โดยนำคนไทยส่วนหนึ่งอพยพลงมาจากเมืองเชียงแสน ไชยบุรี และเวียงพางคำ เพื่อสร้างบ้านแปงเมืองใหม่บนที่ราบฝั่งแม่น้ำยมเป็นคนแรก และขนานนามว่า "เมืองพลนคร ประกอบกับเมืองแพร่เป็นเมืองที่มีความสงบ ร่มเย็น มีความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรมอีกด้วย ซึ่งชื่อถนนดังกล่าวเป็นผลงานการตั้งชื่อของนายสมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ และนายชาญศักดิ์ แสวงทรัพย์ และเพื่อเป็นเกียรติ และเป็นการระลึกถึงคุณูปการของ "พญาพล ผู้สร้างเมืองแพร่ ทางคณะกรรมการตัดสินการประกวด จึงได้จัดพิธีมอบเงินรางวัลให้กับบุคคลทั้งสอง รางวัลเงินสดรางวัลละ 1,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมีนายวัลลภ พริ้งพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานมอบ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2552 ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ในเช้าวันนี้ (28 พ.ค.52