รมว.ศธ. ตั้งเป้าสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ เพิ่มการผลิตนักศึกษาปริญญาเอก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งเป้าสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ เพิ่มการผลิตนักศึกษาปริญญาเอก ให้ได้จำนวน 20,000 คนต่อปี หวังให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของประเทศ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง การศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพ: ความท้าทายและนัยยะสำหรับประเทศไทย (Quality Doctoral Education: Challenges and Implications for Thailand) ว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อม เพิ่มการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ได้ปีละ 20,000 คน ซึ่งได้จัดทำเป็นแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื่อปฏิรูปการศึกษาไทย ภายใต้กรอบแผนอุดมศึกษาระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2567 เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ออกมาเป็นอาจารย์ และผู้นำการเปลี่ยนแปลงของประเทศต่อไป สำหรับการสัมมนาเรื่อง การศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพ: ความท้าทายและนัยยะสำหรับประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับสำนักงานการศึกษาออสเตรเลียแห่งนานาชาติ สถานทูตออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคมนี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ ด้วยการทบทวนการพัฒนาการศึกษาระดับปริญญาเอกทั่วโลก โดยผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและออสเตรเลีย