มูลนิธิราชประชาฯ มอบทุน+อุปกรณ์การเรียน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

(28 พ.ค.) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 ที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน โดยเวลา 09.00-12.00 น. พิธีมอบเงินพระราชทานเพื่อการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จำนวน 50,000 บาท พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน จำนวน 1,045 คน และมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียน และเวลา 15.00-17.00 น. มอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนสังวาลวิทยา อ.แม่เสรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 481 คน และมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียน