รมว.ศธ. ระบุ การตั้งคณะกก.ดูแลการเลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการครูฯ ไม่จำเป็นต้องแก้กฎระเบียบ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ การตั้งคณะกรรมการดูแลการเลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เหมือนกับ ก.ก.ต.ไม่จำเป็นต้องแก้กฎระเบียบอะไร และพร้อมลงนามในร่างประกาศแต่งตั้งภายใน 1 สัปดาห์ นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด ทำหน้าที่ลักษณะเดียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) เพื่อกำกับดูแลการเลือกตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่ ว่า ไม่จำเป็นต้องแก้กฎ ระเบียบอะไร เพราะเป็นการอาศัยอำนาจของ ก.ค.ศ. รวมถึงพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 ในมาตร 53 ที่ระบุชัดว่าทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง หากไม่ถูกต้องก็จะมีบทลงโทษ โดยขณะนี้ได้มอบหมายเลขาธิการ ก.ค.ศ. ไปจัดทำร่างองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ว่าควรประกอบด้วยใครบ้าง และมีอำนาจหน้าที่อย่างไร มาเสนอตนเองลงนามภายใน 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ โดยส่วนตัวมองว่าคณะกรรมการไม่ควรมีจำนวนมากเกินไป โดยน่าจะอยู่ที่ 7 - 9 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การคัดเลือก และการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. เป็นเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ และมีความเป็นห่วงจากสังคม เพราะผู้แทนครูที่จะเข้ามาทำหน้าที่ใน อ.ก.ค.ศ. มีบทบาทสำคัญมาก เนื่องจากจะเป็นผู้พิจารณาการโยกย้าย แต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคล เพราะฉะนั้นจึงอยากให้กระบวนการเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม เพื่อให้ได้ผู้แทนครูที่เป็นคนดี มีประสบการณ์ มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ามาปฏิบัติหน้าที่โดยยึดระบบคุณธรรม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง