สธ.เร่งพัฒนาระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพดีประชาชนให้เข้มแข็ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนาระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพดีประชาชนให้เข้มแข็ง ชี้ในปี 2550 คนไทยป่วยเข้าใช้บริการโรงพยาบาลเกือบ 36 ล้านคน นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อชี้แจงนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รสต.) และระบบการส่งต่อผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ ทั้งนี้ นายวิทยา กล่าวว่า จะเดินหน้ายกระดับสถานีอนามัย ให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับบริการทั้งการรักษาพยาบาล และการสร้างสุขภาพดี ลดจำนวนคนป่วยให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ รวมทั้งลดปัญหาแทรกซ้อนในผู้ที่ป่วยแล้วไม่ให้กำเริบรุนแรง รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการส่งผู้ป่วยรักษาต่อให้คล่องตัวขึ้น ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังเร่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้เพียงพอด้วย ซึ่งขณะนี้สถานีอนามัยมีเจ้าหน้าที่บริการน้อยเฉลี่ยแห่งละประมาณ 3 คนเท่านั้น ทั้งนี้ ในปี 2550 พบมีประชาชนเจ็บป่วยเข้ารับบริการในสถานพยาบาลทุกระดับจำนวน เกือบ 36 ล้านคน จากจำนวนประชากรทั้งประเทศที่มีกว่า 62 ล้านคน ป่วยโดยเฉลี่ยคนละ 2.75 ครั้งต่อปี ต้องเข้า-ออกโรงพยาบาลมากถึง 116 ล้านครั้ง ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง ต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล เกือบ 17 ล้านคน