รมว.ศธ. สั่ง สพฐ. ติดตามข้อเท็จจริงกรณีพบนมโรงเรียนบูดที่ จ.ร้อยเอ็ด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตามข้อเท็จจริงกรณีพบนมโรงเรียนบูดที่จังหวัดร้อยเอ็ด ย้ำนักเรียนต้องได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีพบนมโรงเรียนบูดในโรงเรียนดอนแฮดวิทยา ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทำให้มีนักเรียนท้องเสีย เมื่อวานนี้ (27 พ.ค. 52) ว่า ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ แต่โดยนโยบายเรื่องนมโรงเรียนนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยไม่มีการกำหนดโซนนิ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถพิจารณาซื้อนมโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมทั้งด้านราคาและคุณภาพ เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมที่มีคุณภาพตามนโยบายรัฐบาล ขณะเดียวกันที่โรงเรียนจะต้องช่วยดูแลเรื่องคุณภาพของนมด้วย หากมีปัญหาก็ต้องแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ อปท. รวมถึงประสานสาธารณสุขจังหวัดให้ตรวจสอบคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องนี้จะประสานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประสานเขตพื้นที่ เพื่อให้รายงานข้อเท็จจริงต่อไป