ถอดรหัส “ขอบคุณความรัก” เพลงใหม่ใจความลึกซึ้ง ฉลอง 40 ปี ปตท.

ถอดรหัส “ขอบคุณความรัก” เพลงใหม่ใจความลึกซึ้ง ฉลอง 40 ปี ปตท.

ฟังกันหรือยัง เพลง ขอบคุณความรัก จากเสียงร้องหล่อๆ ของทอม อิศรา ที่ไม่ได้แค่เป็นเพลงรักฟังเพราะแบบทั่วๆ ไป ลองฟังดีๆ แล้วจะรู้ว่าเนื้อเพลงแต่ละวรรคแต่ละท่อนสื่อความหมายลึกซึ้งถึงความผูกพันที่ ปตท. มีต่อคนไทยมานานกว่า 40 ปี! นานขนาดนี้ต้องมีเรื่องราวให้เราถอดรหัสเยอะแน่นอน มาดูกันเลยว่าเรื่องราวความผูกพันระหว่าง ปตท. กับคนไทย เริ่มขึ้นจากตรงไหนกัน

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ย้อนกลับไปเมื่อ พ.ศ. 2521 ในช่วงที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างก็ประสบวิกฤติเดียวกัน นั่นคือ ภาวะน้ำมันขาดแคลนจากวิกฤติการณ์น้ำมันโลกครั้งที่ 2 ทำให้ประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้ใคร ทั้งตลาดหุ้นพังทลาย ค่าเงินบาทตกต่ำ ประชาชนต้องประสบกับปรากฏการณ์ไฟฟ้าดับทั่วประเทศ เกิดความไม่สงบของบ้านเมืองและคุณภาพชีวิตที่แย่ลง จนความสุขและรอยยิ้มของคนไทยเริ่มหายไป

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือ ปตท. จึงได้ถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือกันขององค์การเชื้อเพลิง และ องค์การก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทย เพื่อเริ่มดำเนินการจัดหาน้ำมันนำมาสนองความต้องการในการใช้งานในประเทศให้เพียงพออย่างเร่งด่วน ทั้งยังมุ่งจัดหาปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศเพิ่มเติม จนทำให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงานได้ระดับหนึ่ง และลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก

สถาบันนวัตกรรม ปตท.

จากวันนั้น ปตท. ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนเป็น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ใน พ.ศ. 2544 และยังคงเดินหน้าธุรกิจตามกรอบการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นสร้างสมดุล 3 มิติ ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชนและสังคมอย่างมีส่วนร่วม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสร้างความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคม ด้วยหลักธรรมาภิบาล ดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)

สำหรับงานด้านการดูแลสังคมและชุมชนนั้น ปตท. ได้ริเริ่มโครงการด้านการศึกษา การจ้างงาน และการให้โอกาสต่างๆ เช่น การก่อตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ขึ้นที่จังหวัดระยอง เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาประเทศ รวมถึงโครงการ Café Amazon for Chance ที่เป็นเวทีในการพัฒนาความสามารถ เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในวงกว้าง

สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

ส่วนงานด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ปตท. มุ่งสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน ปตท. ได้จัดตั้งสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพร้อมส่งต่อองค์ความรู้ในเรื่องของป่าอย่างต่อเนื่อง ผ่าน ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ รวมถึงการมีส่วนร่วมในโครงการ OUR Khung BangKachao เพื่อพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน นอกจากนี้ ปตท. ยังเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์และแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ ภายใต้แนวความคิดที่ Clean& Green อยู่เสมอ

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์

นอกจากนี้ ปตท. ยังมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจหลักด้านการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนดังเช่นวิกฤติการณ์ พ.ศ. 2521  ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิด ขยายการลงทุนทางธุรกิจให้กว้างไกลในต่างประเทศ พร้อมแสวงหาโอกาสและรูปแบบใหม่ เพื่อการเติบโตระยะยาว ทั้งยังคิดค้นและวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านพลังงานมากมาย เช่น น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และพลังงานด้านอื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นไปพร้อมๆ กับสุขภาพที่ดีของคนไทย

สถานีบริการ NGV

สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว

ตัวอย่างที่เล่ามาคือ ภารกิจตลอด 40 ปีที่ ปตท. มุ่งมั่นทำมาโดยตลอด และจะยังคงสานต่อวิสัยทัศน์ที่เป็นเหมือนดั่งคำสัญญาที่ว่า “Sustainable Growth for All สานพลังสู่ความยั่งยืน” เพื่อคนไทยและประเทศไทยต่อไปในอนาคต

และเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ปตท. จึงขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมเป็นแรงสนับสนุน ปตท.ตลอดมา ด้วยเชื่อมั่นว่าพลังความรัก (Energy of Love) ถือเป็นพลังที่ดีที่สุดที่คอยขับเคลื่อนให้เราทำสิ่งดีๆ เพื่อคนที่ห่วงใย ผ่านบทเพลง “ขอบคุณความรัก” เพลงรักอบอุ่นที่แฝงไปด้วยรอยยิ้มและความปรารถนาดี ที่จับคู่ทอม – อิศรา มาทำงานร่วมกับ หนึ่ง – จักรวาร เสาธงยุติธรรม โปรดิวเซอร์มากประสบการณ์ได้อย่างลงตัว ลองฟังกันได้ที่นี่เลย

(Advertorial)

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!