รณรงค์กวาดล้างโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคไข้เลือดออก อำเภอจะนะ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสงขลา รณรงค์กวาดล้างโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคไข้เลือดออก อำเภอจะนะ นายประสิทธิ์๏ฟฝ๏ฟฝ วิสุทธิ์จินดาภรณ์๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ นายอำเภอจะนะ ๏ฟฝ๏ฟฝ แจ้งว่า๏ฟฝ๏ฟฝ เนื่องจากในพื้นที่อำเภอจะนะ๏ฟฝ๏ฟฝ จังหวัดสงขลา๏ฟฝ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา ที่เกิดจากยุงที่เป็นพาหะนำโรค คือ๏ฟฝ ยุงลายสวน๏ฟฝ ซึ่งมีแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ชุกชุน๏ฟฝ๏ฟฝ เมื่อมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในหมู่บ้านจึงมีการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็ว๏ฟฝ มีอาการสำคัญที่พบในผู้ป่วยคือ๏ฟฝ มีไข้สูง๏ฟฝ ปวดข้อ๏ฟฝ ส่วนใหญ่จะเป็นข้อเล็กๆ เช่น๏ฟฝ ข้อมือ ข้อเท้า และผื่นขึ้นตามตัว๏ฟฝ มีประชาชนที่เข้ารับการรักษาและยืนยันการป่วยเป็นโรคไข้ปวดข้อยุงลายอำเภอจะนะ๏ฟฝ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม๏ฟฝ ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม๏ฟฝ 2552๏ฟฝ จำนวน 1,882 รายคิดเป็นอัตราป่วย 2035 ต่อประชากรแสนคน พบผู้ป่วยสูงสุดที่ตำบลคู จำนวน 302 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 5050 ต่อประชากรแสนคน สำหรับตำบลป่าชิง มีรายงานยืนยันการป่วยด้วยโรคนี้ จำนวน 164 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 3608 ต่อประชากรแสนคน และโรคไข้เลือดออกเกิดจาก ยุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรค ซึ่งมีอาการที่สำคัญคือ มีไข้สูงลอย หากไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยจะมีอาการช็อค เกิดจากเม็ดเลือดแดงถูกทำลาย จนสุดท้ายอาจเสียชีวิตได้ มีรายงานการพบผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2552 จำนวน 17 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 18.39 ต่อประชากรแสนคน ตำบลที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ ตำบลนาทับ จำนวน 9 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 79.51 ต่อประชากรแสนคน๏ฟฝ