ศาล จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน เปิดไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศาล จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน เปิดไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง สำหรับลูกหนี้ในโครงการธนาคารประชาชนที่ค้างชำระ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้เจรจาตกลงกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นเจ้าหนี้โดยตรงก่อนจะมีการฟ้องร้อง ลดจำนวนคดีที่จะขึ้นสู่ศาล วันนี้ (27 พ.ค.52) ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับธนาคารออมสิน เปิดโครงการ "ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนฟ้อง ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 27 29 พฤษภาคม 2552 เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ในโครงการธนาคารประชาชนที่ยังค้างชำระเงินกู้ อยู่กว่า 230 ราย ได้เข้ามาเจรจาตกลงกับทางธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นเจ้าหนี้โดยตรงก่อนจะมีการฟ้องคดี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้เอง เพราะสามารถมาเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ ให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินของลูกหนี้ อีกทั้งยังเป็นการรักษาความน่าเชื่อถือในสถานะทางการเงินของลูกหนี้ด้วย โดยการเจรจาระหว่างธนาคารกับลูกหนี้ดังกล่าว จะมีเจ้าหน้าที่ประนีประนอมประจำศาลจังหวัด เป็นคนกลางในการเจรจาเพื่อให้ได้ข้อยุติเป็นที่พึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย ซึ่งหลังจากเปิดไกล่เกลี่ยในวันแรก มีลูกหนี้สนใจมาเข้าร่วมโครงการหลายราย นายวิวุฒิ มณีนิล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ที่ทางศาลจังหวัดได้ร่วมกับธนาคารออมสินจัดขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นลูกหนี้ รวมถึงผู้ค้ำประกันในโครงการธนาคารประชาชน ได้เข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้มีการเจรจาตกลงแนวทางในการยุติข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งนอกจากลูกหนี้จะได้รับโอกาสในการปรับโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมแล้ว ยังเป็นการลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาลในอีกทางหนึ่งด้วย