สธ.เตรียมเพิ่มรูปภาพพร้อมคำเตือนข้างซองบุหรี่ชุดใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเพิ่มรูปภาพพร้อมคำเตือนข้างซองบุหรี่ชุดใหม่ หวังลดจำนวนผู้สูบในประเทศลง คาดภายในปีนี้ได้ใช้แน่นอน นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ได้กำหนดจัดงานเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ภายใต้คำขวัญรณรงค์ คือ "บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย (Tobacco Health Warning)โดยรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษ พิษภัยอันตราย ผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ตลอดมาทางกระทรวงสาธารณสุขได้ใช้ทุกมาตรการ ทั้งการให้ความรู้พิษภัยบุหรี่ รณรงค์เลิกสูบบุหรี่ การออกกฎหมายบังคับแล้ว 18 ฉบับ พบว่าได้ผลดีขึ้นเรื่อยๆ ในปี 2552 นี้ จะเพิ่มความเข้มงวดขึ้นอีกใน 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ 1.การจัดตั้งศูนย์บริการเลิบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ ทางหมายเลข 1600 เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ทดลองใช้ 18 คู่สาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่า 2,000 รายต่อเดือน 2. กระทรวงสาธารณสุขได้ให้โรงพยาบาลในสังกัดกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ เปิดคลินิกอดบุหรี่ให้บริการ และมีนโยบายบรรจุการรักษาการเลิกบุหรี่ อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงานศึกษารายละเอียดและกำหนดหลักเกณฑ์ คาดว่าจะประกาศได้ภายในปีนี้ และ 3.ออกกฎหมายบังคับ โดยจะลงนามออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 19 เพิ่มการพิมพ์รูปภาพพร้อมคำเตืนภัยบุหรี่ชุดใหม่จากเดิมที่ใช้ในปี 2549 มี 9 ภาพ เป็น 10 ภาพ เพิ่มภาพเท้าเน่า เป็นภาพสี่สี ขนาดใหญ่ขึ้นเห็นชัดกว่าเดิม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ55 ของซองด้านที่มีพื้นที่มากที่สุด ให้พิมพ์ในอัตรา 1 แบบต่อบุหรี่ 5,000 ซอง หรือบนภาชนะบรรจุซิกาแรตทั้งสองด้านในอัตรา 1 แบบต่อ 500 กล่อง และให้พิมพ์ "โทรเลิกบุหรี่ 1600 ด้วย จะมีผลใช้ในอีก 180 วันหลังจากประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา คาดจะใช้ทันในปลายปีนี้ ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกมีประเทศที่พิมพ์ภาพเตือนภัยบนซองบุหรี่กว่า 12 ประเทศ ไทยเป็นประเทศที่ 4 ที่ดำเนินการ