ปภ. ระบุ ขณะนี้เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 4 จังหวัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบุ ขณะนี้เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 4 จังหวัด ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 5,000 ครัวเรือน พร้อมเร่งหน่วยงานในพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 14-25 พฤษภาคม 2552 ได้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรพื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก มีพื้นที่ประสบภัย 4 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และเลย โดยจังหวัดลำปาง เกิดในพื้นที่อำเภอเสริมงาม 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลทุ่งงาม เสริมซ้าย เสริมกลาง และเสริมขวา จังหวัดอุตรดิตถิ์ ในพื้นที่อำเภอท่าปลา 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าปลา น้ำหมัน หาดล้า และจริม จังหวัดเพชรบูรณ์ ในพื้นที่อำเภอเมืองหล่มเก่า 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาชำ วังบาล นาเกาะ และบ้านเนิน จังหวัดเลย ในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกงาม ปากหมัน ด่านซ้าย และนาดี รวมราษฎรได้รับความเดือดร้อน 5,081 ครัวเรือน 17,073 คน สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้ประสานความร่วมมือกับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยนำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้กับผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว