อย.ระบุผู้ใช้ นำเข้า จำหน่ายและโฆษณาเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ถือมีความผิดหากไม่ได้รับอนุญาต อย.ก่อน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระบุผู้ประกอบการที่นำเข้า ใช้ หรือวิจัยผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเกี่ยวกับสเต็มเซลล์หากไม่ขออนุญาตจาก อย. ถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษทางกฏหมาย นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวถึงกรณีมีสถานพยาบาลโดยเฉพาะเอกชนหลายแห่งเปิดรักษาด้วยสเต็มเซลล์ โดยไม่ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่า เป็นเรื่องที่ผิดแม้จะเป็นการรักษาเฉพาะรายก็ตาม เนื่องจากสเต็มเซลล์และผลิตภัณฑ์จากสเต็มเซลล์ทุกชนิดที่ใช้เพื่อการวินิจฉัย การรักษา หรือการป้องกันโรคของมนุษย์ หรือมุ่งหมายให้เกิดผลแก่สุขภาพ ใด ๆ จัดเป็นยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 โดยส่วนการผลิต นำเข้าสเต็มเซลล์และผลิตภัณฑ์จากสเต็มเซลล์ที่เป็นยา จะต้องขออนุญาตจาก อย. ก่อนทั้งสิ้น ทั้งนี้รวมถึงการใช้สเต็มเซลล์หรือผลิตภัณฑ์จากสเต็มเซลล์ในการศึกษาวิจัยและการโฆษณาด้วย อย่างไรก็ตาม อย. เพิ่งประกาศเรื่องสเต็มเซลล์เป็นยาเมื่อเดือนมีนาคม 2552 ที่ผ่านมา และได้ประสานกับกองค์การประกอบโรคศิลปะ เพื่อดำเนินการเอาผิดกับบุคคลหรือสถานพยาบาลที่ฝ่าฝืน โดยผู้ที่มิได้ขออนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และหากมิได้นำ ผลิตภัณฑ์มาขออนุญาตกับ อย. ถือเป็นการกระทำฝ่าฝืนพระราชบัญญัติยา มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน- ห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากเป็นการโฆษณายาที่มิได้ขออนุญาตโฆษณา จะมีโทษปรับเป็นเงินถึง 1 แสนบาท