สพฐ.ร่วมกับบ.วิทยุการบินฯ จัดแข่งขันการแข่งขันวิทยุการบิน - สพฐ. มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยรางวัลพระราชท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันการแข่งขันวิทยุการบิน - สพฐ. มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2552 นายวินัย รอดจ่าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลให้เยาวชนไทยตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป และยังเป็นการกระจายโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับการส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลอย่างถูกวิธีจากนักกีฬาทีมชาติ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสพฐ. ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันการแข่งขันวิทยุการบิน - สพฐ. มินิวอลเลย์บอล ขึ้นในทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมนี้ โดยจะคัดเลือกตัวแทนทีมวอลเลย์บอลเยาวชนที่ชนะเลิศในแต่ละจังหวัดๆ ละ 2 ทีม ทั้ง 76 จังหวัด เข้าแข่งขันมินิวอลเลย์บอลเพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ทั้งนี้ คาดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะกระตุ้นให้เยาวชนไทยหันมาให้ความสำคัญต่อการเล่นกีฬามากกว่าการพึงยาเสพติด ทั้งนี้ เยาวชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันตามโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ หรือบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย