เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี เชิญร่วมงานสืบสานงานศิลป์ เยือนถิ่นวัฒนธรรม เลิศล้ำศิลปะ ธรรมะรื่นรมย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและสวนศิลป์บ้านดิน กำหนดจัดงาน "สืบสานงานศิลป์ เยือนถิ่นวัฒนธรรม เลิศล้ำศิลปะ ธรรมะรื่นรมย์ " ภายใต้โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมสัญจร นายสุทธิเดช ริมธีระกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานสืบสานงานศิลป์ เยือนถิ่นวัฒนธรรม เลิศล้ำศิลปะ ธรรมะรื่นรมย์ว่าเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาใ้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และการรับรู้ในสุนทรียภาพต่างๆ เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและสวนศิลป์บ้านดิน กำหนดจัดงานสืบสานงานศิลป์ เยือนถิ่นวัฒนธรรม เลิศล้ำศิลปะ ธรรมะรื่นรมย์ขึ้น ทุกวันศุกร์ เสาร์-อาทิตย์ สุดท้ายของแต่ละเดือน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนหลังสถานีรถไฟเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ ธรรมะหน้าลานโพธิ์ ตลาดนัดศิลปะ งามอย่างไทย การแสดงร่วมสมัยจากสวนศิลป์บ้านดิน การแสดงพื้นบ้านชุมชนเจ็ดเสมียน การละเล่นเข้าผีสุ่ม ผีกระด้ง เพลงทรงเครื่อง กลองยาว แตรวงชนะเลิศการประกวดระดับชาติ การสาธิตของดีราชบุรี เช่น การแกะสลักหนังใหญ่ การสานตะกร้า การทำขนมไทยโบราณ เป็นต้นและชมตลาดนัดอาหารอร่อย