รัฐบาล ให้ความสำคัญกับ อสม. จนได้รับรางวัลเดือนละ 600 บาท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐบาล ให้ความสำคัญกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. โดยเห็นว่า อสม. เป็นผู้นำการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน โดยเฉพาะเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขให้กับเด็กและผู้สูงอายุ จนได้รับรางวัลเป็นค่าใช้จ่าย เดือนละ 600 บาท

นางวิมล สามารถ อสม. อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เล่าให้ฟังว่า จากการที่ได้เป็น อสม. ได้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนที่รับผิดชอบได้อย่างมาก ทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ มีโอกาสพบปะพูดคุยกับเพื่อนบ้าน รวมถึงสำรวจเก็บข้อมูล ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันโรคต่าง ๆ ในชุมชน จึงรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เข้ามารับหน้าที่ตรงจุดนี้ โดยวิธีการทำงานของ อสม. ก็จะเน้นในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น จำหน่ายยาสามัญประจำหมู่บ้าน การวางแผนครอบครัว หลักใหญ่จะดูแลเด็กแรกเกิด และผู้สูงอายุ

และด้วยการทำหน้าที่ อสม. ของนางวิมล สามารถ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ซึ่งต่างเห็นพ้องต้องกันว่า การทำหน้าที่ของ อสม. เป็นบทบาทที่พวกเขาภาคภูมิใจ