สมาชิกสภาญี่ปุ่นลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ประณามเกาหลีเหนือ กรณีทดสอบอาวุธนิวเคลียร์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ประณามเกาหลีเหนือ กรณีทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ลูกที่ 2 เมื่อวานนี้ ซึ่งมีอำนาจรุนแรงกว่าลูกแรกที่ทำการทดสอบไปเมื่อเดือนตุลาคมปี 2549 ทั้งนี้มติดังกล่าวระบุว่าการที่เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ซ้ำอีกถือเป็นการท้าทายความพยายามในการห้ามแพร่ขยายอาวุธของนานาชาติ และญี่ปุ่นจะไม่อดทนต่อการกระทำนี้.