การตลาดมีดีไซน์ กับ วิสัยทัศน์ผู้นำรุ่นใหม่

การตลาดมีดีไซน์ กับ วิสัยทัศน์ผู้นำรุ่นใหม่
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

รายการวิสัยทัศน์ผู้นำ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย (สนง.ใหญ่) การจัดงานสัมนาครั้งยิ่งใหญ่ โดยการระดมสมองนักวิชาการ 3 สถาบัน นักบริหารจากแบรนด์ชั้นนำ 7 บริษัท ซึ่งมากด้วยความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานที่มีความแตกต่างอย่างมีดีไซน์

มาร่วมกันฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ ด้วยตัวอย่างแนวคิดด้านการตลาดรูปแบบใหม่ ในการแก้ปัญหา และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ...สินค้า บริการ และความสำเร็จขององค์กร พร้อมทั้งวางแผนเติบโตต่อไปอย่างยั้งยืน ด้วยศักยภาพความเป็น...ผู้นำรุ่นใหม่

ด้วยการสัมนาหัวข้อ : การตลาดมีดีไซน์ กับ วิสัยทัศน์ผู้นำรุ่นใหม่

ประกอบด้วย :
สถาบันส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการไทย : 3 สถาบัน ประกอบด้วย


ธนาคารกสิกรไทย (สนง.ใหญ่) K SME Care
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


อีกทั้ง .....
นักบริหารรุ่นใหม่ จากแบรนด์ชั้นนำระดับประเทศ 7 บริษัท : ประกอบด้วย


ผู้บริหารใหญ่ด้านการค้า บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
ผู้บริหารใหญ่ โรงพยาบาลเจ้าพระยา
ผู้บริหารใหญ่ บริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด
ผู้บริหารใหญ่ รุ่น 2 บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
ผู้บริหารใหญ่ รุ่น 2 บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารด้านการตลาด บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด
ผู้บริหารใหญ่ บริษัท มิสลิลลี่ จำกัด
ผู้บริหารใหญ่ สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษัท รีซัลส์ พลัส จำกัด


ดำเนินรายการโดย ... ทีมงานรายการวิสัยทัศน์ผู้นำทั้งหมด
คุณวีรชัย กาญจนฐิติวรณ์ พิธีกรงานสัมนา และพิธีกรรายการวิสัยทัศน์ผู้นำ
คุณสุรชัย พันธ์เพิ่มพูน พิธีกรรายการวิสัยทัศน์ผู้นำกล่าวสรุป และปิดท้ายสัมนา
ผู้ดูแลการจัดงานสัมนา และการบันทึกภาพออกอากาศใน...รายการวิสัยทัศน์ผู้นำ
คุณพัชรินทร์ กาญจนฐิติวรณ์ และทีมงาน คณะบุคคล วี.เอส.โปรดักชั่น เฮ้าส์

..................................................................................................................
ภายในงานสัมนาทั้งหมดนี้จะทำการบันทึกเทป เพื่อการออกอากาศในสัปดาห์ต่อ ๆ ไป รวมถึง 5 เทปด้วยกัน กับ รายการวิสัยทัศน์ผู้นำ ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 23.00-24.00 น.และการออกอากาศซ้ำอีก 4 รอบ ดังนี้ วันพฤหัสบดี เวลา 03.00-04.00 น. และ เวลา  22.00-23.00 น., วันศุกร์ เวลา 09.00-10.00 น. และวันเสาร์ เวลา 14.00-15.00 น.
..................................................................................................................

 

การสัมนาหัวข้อ : การตลาดมีดีไซน์ กับ วิสัยทัศน์ผู้นำรุ่นใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2552 เวลา 13.30-18.00 น. ณ ห้องสัมนา K SME Care Knowledge Center อาคารจามจุรี สแควร์ ชั้น 2


กำหนดการ
เวลา 10.00 น. เปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมนา / รับประทานของว่าง ชา,กาแฟ / รับชม VTR
เวลา 10.30 น. คุณวีรชัย กาญจนฐิติวรณ์ พิธีกรในรายการวิสัยทัศน์ผู้นำ...กล่าวนำ...จุดประสงค์ของการจัดงานสัมนาในครั้งนี้ พร้อมกล่าวเชิญผู้บริหารด้านการตลาด จากธนาคาร กสิกรไทย สนง.ใหญ่

หัวข้อ : การประเมินภาพรวมของภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปีนี้ และการชี้แนะแนวทางรอดของภาคธุรกิจ รวมถึง ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม
เสริมด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่แห่งแรกของไทย ด้านงานบริการจาก ธนาคารกสิกรไทย ที่ไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ด้วย K SME Care ที่เป็นมาก
กว่าสถาบันแหล่งทุนสำหรับผู้ประกอบการไทย
เวลา 11.00 น. กล่าวเชิญ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


หัวข้อ : วิกฤติเศรษฐกิจไทยวันนี้ สวทช.ยินดีสนับสนุนผู้ประกอบการไทยทุกราย และในทุกแขนง ด้วยพันธกิจการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการอย่างไม่น่าเชื่อ
เวลา 11.30 น. กล่าวเชิญ คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


หัวข้อ : วิกฤติเศรษฐกิจไทยวันนี้ เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภาวะการณ์เศรษฐกิจได้ แต่เราสามารถแต่งแต้มดีไซน์ให้กับทุกองค์กร ด้วยความสร้างสรรค์แบบมืออาชีพ ภายใต้...องค์กรมีดีไซน์ เพื่อรับมือภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปีนี้
เวลา 12.00 น. เบรครับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
เวลา 13.00 น. กล่าวเชิญ ผู้บริหารใหญ่ด้านการค้า จาก บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เจ้าของคอนเซ็ป Yes! We are Difference


หัวข้อ : ความคิดที่แตกต่าง ... เราจึงมีวันนี้ กับ YAMAHA FINO
ซึ่งได้รับรางวัล Gold Award จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ปี 2007 กับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงองค์กร จนมาถึง ความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงสินค้า ด้วยความเป็นผู้นำระบบออโตเมติกเมืองไทย
เวลา 13.30 น. กล่าวเชิญ ผู้บริหารใหญ่ จาก โรงพยาบาลเจ้าพระยา


หัวข้อ ... ความกล้าแตกต่างของธุรกิจสถานพยาบาลในวันนี้ ทำให้โรงพยาบาลเจ้าพระยา (โรงพยาบาลกลางคืนแห่งแรกของไทย) ไม่ธรรมดาอย่างที่คิด
กล่าวเชิญ ผู้บริหารใหญ่ จาก รพ.เจ้าพระยา

เวลา 14.00 น. กล่าวเชิญ ผู้บริหารใหญ่ จาก บริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด ผู้นำด้านการสื่อสารระบบอินเตอร์เน็ต ที่มีจำนวนเข้าผู้ชมมากที่สุดถึง 6 ปีซ้อนของประเทศไทย


หัวข้อ : เคล็ดไม่ลับในการสร้างความแตกต่างอย่างลงตัว ของเว็บไซด์สนุกดอทคอม ที่สามารถมัดใจผู้ใช้บริการเว็บไซด์ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องทุกปี ในขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงความต้องการอยู่เสมอ พร้อมทั้งยังสามารถสร้างฐานพันธมิตรจากคู่แข่งเชิงการค้า โดยพร้อมจับมือร่วมเดินเคียงกัน
เวลา 14.30 น. กล่าวเชิญ ผู้บริหารใหญ่ รุ่นที่ ๒ ของ บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด เจ้าของสโลแกน...มันทุกเม็ด ที่รู้จักกันมานานถึง 33 ปี วันนี้กับการรีแบรนด์ดิ้งที่คิดไม่เหมือนใคร


หัวข้อ : เคล็ดไม่ลับสำหรับการรักษาแบรนด์ให้คงอยู่ในใจคนไทยมานาน วันนี้ผู้บริหารรุ่น ๒ กลับมารีแบรนด์ดิ้งอีกครั้ง เสมือนเป็นการปลุกโก๋ (แก่) มาเป็นโก๋ (หนุ่ม) อีกครั้ง... ดังสนั่นไปทั่วเมือง
เวลา 15.00 น. ผู้บริหารใหญ่ รุ่นที่ ๒ ของแบรนด์ S&P นักดีไซน์เมนูอาหารอร่อย ตอบสนองทันใจ เสริฟจากครัวไทยไปสู่ครัวโลก


หัวข้อ : ภาวะการณ์เศรษฐกิจในขณะนี้ ก็ไม่สามารถหยุดยั้งความมีดีไซน์ของ ร้านอาหารและเบอร์เกอร์รี่แบบครบวงจรของ S&P ผู้นำความอร่อยที่ไม่หยุดนิ่ง
เวลา 15.30 น. เบรครับประทานอาหารว่าง ชา,กาแฟ
เวลา 16.00 น. ผู้บริหารด้านการตลาด ของแบรนด์ ดอกบัวคู่ ผู้พลิกฟื้นตำรายาสมุนไพรไทย เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทย ที่มีความแตกต่างแม้กระทั่งเนื้อสีของยาสีฟัน


หัวข้อ : การพลิกวิกฤติเป็นโอกาสจาก...ความแตกต่างของสินค้าสมุนไพรไทย ตั้งแต่สมัยรุ่น ๑ มาจนถึงรุ่น ๒ ... ที่ยังคงไม่หยุดนิ่งกับการสร้างความแตกต่างด้วยสูตรสมุนไพรไทยใหม่ ๆ
เวลา 16.30 น. ผู้บริหารใหญ่ ของแบรนด์ มิสลินลี่ ผู้ประกอบธุรกิจร้านดอกไม้จัดส่งทั่วประเทศด้วยระบบอีคอมเมิรส์ที่โด่งดัง และประสบความสำเร็จ


หัวข้อ : เกร็ดความรู้สำหรับผู้ประกอบการไทย ที่สามารถเลือกใช้ช่องทางการจัดหน่าย ด้วยระบบอีคอมเมิรส์ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจปีนี้
เวลา 17.00 น. ผู้บริหารใหญ่ จากสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ยอดนิยมจากรายการวิสัยทัศน์ผู้นำ บ. รีซัลส์ พลัส จ.ก.

 

หัวข้อ : การตลาดมีดีไซน์ ทางเลือกและทางรอดสำหรับผู้ประกอบการไทยในปีนี้

เวลา 17.30 น. การกล่าวสรุปงานทั้งหมด...หัวข้อ : การตลาดมีดีไซน์ กับ วิสัยทัศน์ผู้นำรุ่นใหม่ ให้อะไรกับทุกท่านในวันนี้ จากคุณสุรชัย พันธ์เพิ่มพูน และคุณวีรชัย กาญจนฐิติวรณ์Q & A
พิธีการมอบของชำร่วยงานสัมนาในครั้งนี้ ให้แก่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
การถ่ายรูปร่วมกันระหว่างผู้บริหารใหญ่ขององค์กรทุกท่าน และ ทีมงานวิสัยทัศน์ผู้นำทุกคน และจบการถ่ายเทปบันทึกรายการวิสัยทัศน์ผู้นำ


+++++++ เวลา 18.00 น. (โดยประมาณ) จบพิธีการและงานสัมนาอย่างเป็นทางการ +++++++

ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองที่นั่งได้ที่ พัชรินทร์ 084-549-4479 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!