คลังจังหวัดอุทัยธานีแจ้งเตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คลังจังหวัดอุทัยธานี แจ้งเตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพทำการโฆษณาชักชวนประชาชนให้นำเงินมาลงทุนเก็งกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นางสาวสุวิมล ตั้งกาญจนภาสน์ คลังจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีกลุ่มมิจฉาชีพทำการโฆษณาชักชวนประชาชนให้นำเงินมาลงทุนเก็งกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเก็งกำไรจากราคาน้ำมันระหว่างประเทศ รวมทั้งการชักชวนให้สมัครสมาชิกและแอบอ้างการขายสินค้าต่างๆ บังหน้า โดยไม่ได้มุ่งเน้นการขายสินค้า แต่มีลักษณะเป็นการระดมเงินจากประชาชนและจัดคิวเงิน โดยนำเงินของสมาชิกรายใหม่มาจ่ายหมุนเวียนให้กับสมาชิกรายเก่าต่อกันไปเรื่อยๆ เมื่อไม่สามารถหาสมาชิกเพิ่ม ก็จะไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนได้ และปิดบริษัทหนีไป พฤติกรรมดังกล่าว นับได้ว่าเป็นการระดมเงินเพื่อการฉ้อโกงประชาชน และเข้าข่ายกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 คลังจังหวัดอุทัยธานี จึงขอแจ้งเตือนมายังประชาชนทั่วไป อย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว และหากมีข้อสงสัยหรือได้รับความเสียหาย ขอให้สอบถาม ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสที่ กลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2027-39021 ต่อ 2627-35 หรือศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สายด่วน 1359 หรือตู้ ปณ. 1359 ปณจ.บางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ในท้องที่เกิดเหตุ หรือสถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุทุกแห่ง