ชมรมมุกดาหารรวมใจ จัดพิธีทำบุญตักบาตรสามแผ่นดินพระสงฆ์ 1,000 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชมรมมุกดาหารรวมใจ ร่วมกับสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ จัดโครงการตักบาตรสามแผ่นดินพระ 1,000 รูป มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ถวายเป็นพุทธบูชา ช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นางศรีวัลย์ คุ้มแถว ประธานชมรมมุกดาหารรวมใจ กล่าวว่า ชมรมมุกดาหารรวมใจ ร่วมกับสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ กำหนดจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการตักบาตรสามแผ่นดินพระภิกษุ สามเณร 1,000 รูป มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 06.00-08.30 น. บริเวณถนนวิวิธสุรการ ข้างศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ พร้อมขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสวมใส่ชุดขาวหรือเสื้อขาวเข้าร่วมพิธีตักบาตร ทั้งนี้ ชมรมมุกดาหารรวมใจ จะได้นำปัจจัยและสิ่งของที่ได้รับจากการตักบาตรในครั้งนี้ สมทบช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร 266 วัด ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานชมรมมุกดาหารรวมใจ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการตักบาตรสามแผ่นดินพระภิกษุ สามเณร 1,000 รูป ถือเป็นมหาสังฆทานนับเป็นครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรก ในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งอยู่ในโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ของสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ