สวท.พะเยา แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์เป็นหมายเลขใหม่ เริ่มพรุ่งนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา แจ้ง การเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์จากเดิมเป็นเลขหมายใหม่ เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ เป็นต้นไป นางนวลละออง สุขกาย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า เนื่องจากเลขหมายโทรศัพท์เดิมของทางสถานีฯ มีปัญหาขัดข้องเล็กน้อย ทำให้ระบบสัญญาณมีปัญหาการรับส่งไม่ชัดเจน เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหา ทางบริษัทผู้ดูแลชุมสายจึงได้มีการจัดบำรุงรักษาด้วยการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์เดิม ซึ่งเป็นเลขหมายในพื้นที่ชุมสายพะเยา มาเป็นเลขหมายในพื้นที่ชุมสายบ้านต๋อม ม.11 โดยจะทำการเปลี่ยนมาใช้เลขหมายใหม่ในวันที่ 26 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป สำหรับเลขหมายใหม่ ได้แก่ หมายเลข 0-5488-7145 และ 0-5488-7146 ใช้แทนเลขหมายเดิม 0-5448-2236 และ 0-5448-2283 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนเลขหมายแล้วจะมีข้อความอัตโนมัติแจ้งเลขหมายใหม่ให้กับผู้ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเป็นเวลา 60 วัน