วิชาชีพช่างซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ประดิษฐ์ของชำร่วย ทำเครื่องดื่มสมุนไพร ได้รับความสนใจมากในโครงการต้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วิชาชีพช่างซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ การประดิษฐ์ของชำร่วย และการทำเครื่องดื่มสมุนไพร ภายใต้โครงการต้นกล้าอาชีพเป็นวิชาที่ผู้ว่างงานให้ความสนใจเข้าฝึกอบรมเป็นลำดับต้นๆ เนื่องจากเมื่อจบการฝึกอบรมแล้ว สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที นายศักดิ์ชัย ธีระประทีป รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคระยอง ในฐานะหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับมอบหมายให้ฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือโครงการต้นกล้าอาชีพ ปรากฏว่า รุ่นแรกมีผู้สนใจที่เข้ารับการอบรม กว่า 100 คน จาก 7 รายวิชา ประกอบด้วย วิชาซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ ธุรกิจจัดทำเว็บไซต์ ทำเครื่องดื่มสมุนไพร ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ร้านอาหารในชุมชน และประดิษฐ์ของชำร่วย โดยมีผู้ผ่านการอบรม 65 คน วิชาที่มีผู้สนใจมากที่สุดคือช่างซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ การประดิษฐ์ของชำร่วย และการทำเครื่องดื่มสมุนไพร เพราะเมื่อจบการฝึกอบรมแล้ว สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ผู้รับการอบรมทั้งหมดไปรวมกลุ่มประดิษฐ์ของชำร่วยประเภททำดอกไม้เพื่อนำออกจำหน่ายแล้ว

ส่วนที่มีผู้ต้องการฝึกอบรมเพิ่มจากรายวิชาที่กำหนดไว้ว่า 1 คนสามารถฝึกอบรมได้วิชาเดียวนั้น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง กล่าวว่า ทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดระยองมีผู้ต้องการฝึกอบรมรายวิชาเพิ่มเติมเป็นส่วนน้อย จึงไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใด