อิสราเอลยืนยันว่าจะไม่กลับไปใช้เขตแดนเดิมก่อนอิสราเอลผนวกดินแดนต่าง ๆ ที่ยึดได้ในสงคราม 10 วัน เมื่อ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายอะวิกดอร์ ลีเบอร์แมน รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอล ยืนยันว่า อิสราเอลจะไม่กลับไปใช้เขตแดนเดิมก่อนผนวกดินแดนต่าง ๆ ที่ยึดได้ในสงคราม 10 วัน เมื่อปี 2510 และว่าการกลับไปใช้เขตแดนเดิมตามที่อิสราเอลถูกกดดันอยู่ในขณะนี้ ไม่สามารถยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ อีกทั้งยังไม่สามารถรับประกันเสถียรภาพ หรือสันติภาพได้ การยุบนิคมชาวยิวที่ตั้งขึ้นโดยผิดกฎหมาย ควรเป็นไปตามกรอบข้อตกลงสันติภาพตะวันออกกลาง เมื่อปี 2546 ที่กำหนดขั้นตอนในการตั้งรัฐปาเลสไตน์ อย่างไรก็ตาม นายลีเบอร์แมน กล่าวว่าอาจต้องทบทวนขั้นตอนทั้งหมดใหม่ เนื่องจากการยุบนิคมชาวยิวตามที่อิสราเอลรับปากจะดำเนินการเป็นขั้นตอนแรก แลกกับการที่ปาเลสไตน์จะยุติการก่อเหตุรุนแรงนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ไม่สามารถแยกเป็นส่วน ๆ ได้.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ต่างประเทศ