ญี่ปุ่นจะผ่อนปรนมาตรการห้ามส่งออกอาวุธตามแผนสนับสนุนการพัฒนาและการผลิตอาวุธร่วมกับต่างชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หนังสือพิมพ์นิกเคอิของญี่ปุ่น รายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะผ่อนปรนมาตรการห้ามส่งออกอาวุธตามแผนสนับสนุนการพัฒนาและการผลิตอาวุธร่วมกับต่างชาติ เพื่อลดต้นทุนการจัดหาและสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านกลาโหมในประเทศผ่านการสนับสนุนการพัฒนาและผลิตยุทโธปกรณ์สำคัญ โดยเฉพาะเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ร่วมกับสหรัฐและยุโรป